Πόσο ποιοτική είναι η adsl γραμμή σας;

Την πιλοτική λειτουργία μίας νέας εφαρμογής Web 2.0, με τίτλο «Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων» (ΣΑΠΕΣ/SPEBS), ξεκινά η ΕΕΤΤ. στις διευθύνσεις ΣΑΠΕΣ και http://test.broadband.gr/ , και προσκαλεί όλους τους χρήστες ευρυζωνικών συνδέσεων να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη του πρώτου χάρτη ποιοτικών χαρακτηριστικών ευρυζωνικών συνδέσεων της χώρας μας.
Οι επισκέπτες του νέου δικτυακού τόπου έχουν τη δυνατότητα να μετρούν ποιοτικά χαρακτηριστικά της ευρυζωνικής τους σύνδεσης και να αντλούν από το χάρτη χρήσιμες πληροφορίες.

Οι επισκέπτες που επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη του χάρτη έχουν την επιλογή «εγγραφής» στο δικτυακό τόπο. Κατά τη δημιουργία ατομικού λογαριασμού πρόσβασης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα τη διεύθυνση (γεωγραφική θέση) της σύνδεσης του στο χάρτη, τον πάροχο της σύνδεσης και τις μέγιστες (θεωρητικές) ταχύτητες του πακέτου σύνδεσης. Κάθε φορά που χρησιμοποιεί το λογαριασμό του και μετρά τη σύνδεση του, τα αποτελέσματα της μέτρησης αποτυπώνονται στο χάρτη και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό χρήσιμων (ανώνυμων) στατιστικών.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν στη διάθεση τους πρόσθετες δυνατότητες, όπως είναι η μεταφορά στον υπολογιστή τους αρχείου (CSV) με το ιστορικό των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιήσει, καθώς και η γραφική απεικόνιση των μετρήσεων τους στον άξονα του χρόνου.

Προκειμένου η εν λόγω εφαρμογή να αποτελέσει βάση για ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, εργαλείων κι εφαρμογών, οι αναλυτικές προδιαγραφές του συστήματος, οι μεθοδολογίες, καθώς και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται στο νέο δικτυακό τόπο, δημοσιεύονται στο σύνολο τους από την ΕΕΤΤ στην ιστοσελίδα https://forge.osor.eu/projects/spebs/, καθώς και στην ιστοσελίδα ΣΑΠΕΣ.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, ο νέος δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά με βελτιώσεις στο λογισμικό, λαμβάνοντας υπόψη τεκμηριωμένες ιδέες και προτάσεις κάθε ενδιαφερόμενου. Για το λόγο αυτό, η ΕΕΤΤ διενεργεί σχετική δημόσια διαβούλευση από τις 25 Ιουλίου 2011 μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 13:00. Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, στη διεύθυνση Δημόσιες Διαβουλεύσεις ΕΕΤΤ/

Η νέα εφαρμογή αποτελεί προϊόν συνεργασίας της ΕΕΤΤ με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επιπλέον, αξιοποιεί το σύστημα μετρήσεων Measurement Lab (M-Lab) του Κόμβου Μετρήσεων Ευρυζωνικών Χαρακτηριστικών (ΚΟ.Μ.Ε.Χ.), που αναπτύχθηκε πιλοτικά και λειτουργεί από το 2009 με τη συνεργασία του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.) και των κοινοπραξιών Measurement Lab Partnership και Planet Lab Consortium.

 

Πηγή: Δελτίο Τύπου

You may also like...

Leave a Reply