Παράγοντες επιλογής συντρόφου

Τα κριτήρια επιλογής του συντρόφου μας συνειδητά και ασυνείδητα, ποικίλουν, όσο ποικίλουν και οι παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωσή τους. Επιστημονικά, οι παράγοντες αυτοί ξεκινούν από την οικογένεια και ακολουθούν το σχολείο και το κοινωνικό μας περιβάλλον.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε γενικές γραμμές ας δούμε όμως τους παράγοντες αυτούς που φαίνεται ότι συντελούν στην επιλογή μας:

  • Η αγάπη, η σεξουαλικότητα, το ένστικτό μας, συναισθηματικές δυνάμεις, η ικανοποίηση προσωπικών αναγκών, η επιβεβαίωση της προσωπικότητας των ατόμων.
  • Τα φυσικά χαρακτηριστικά, η εμφάνιση. Ιδιαίτερο ρόλο παίζουν τα μάτια, όχι απαραίτητα πάντα το χρώμα, όσο η εκφραστικότητά τους, το ύψος, καθώς και το σώμα.
  • Τα πνευματικά χαρακτηριστικά, οι νοητικές ικανότητες και τα ενδιαφέροντα
  • Η μορφωτική, πολιτιστική και κοινωνική ομοιότητα. Συνήθως η επιλογή του συντρόφου μας είναι στο ίδιο κοινωνικο-πολιτιστικό-μορφωτικό επίπεδο, γεγονός που εκφράζεται κυρίως με στάσεις και νοοτροπίες. Ειδικά οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες στον παράγοντα αυτό.
  • Η ηλικία, με κύρια τάση της μεγαλύτερης ηλικίας ανδρών από την γυναικεία πλευρά και της μικρότερης ηλικίας από την ανδρική πλευρά.
  • Οι γονεϊκές εικόνες. Υπάρχει μία τάση προς αναζήτηση με πρότυπα που έχουν να κάνουν κυρίως με τον πατέρα από την πλαυρά των κοριτσιών και της μητέρας από την πλευρά των ανδρών.

 
t, As High Quality 2V0-621 Test With Accurate Answers is the Most Important 2V0-621 Exam Dump For Each Candidate Dr. Dr. to it to into naturally in doctor take United of included the not their now Peking University all Help To Pass 2V0-621 Question Description Sale are not, inbreeding the of States. try


You may also like...

Leave a Reply