Χαμηλή αυτοεκτίμηση σε υπέρβαρα παιδιά

Η κακή εικόνα των υπέρβαρων και παχύσαρκων μαθητών για το σώμα τους οδηγεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, γεγονός που οδηγεί τους μαθητές αυτούς στο να φοβούνται να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, καθώς μπαίνουν, ενδεχομένως, στη διαδικασία να συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους συμμαθητές τους, που ανήκουν στην κατηγορία του φυσιολογικού βάρους.

Στο παραπάνω συμπέρασμα κατέληξαν επιστήμονες του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργούν, εξετάζοντας τη φυσική κατάσταση, τις διατροφικές συνήθειες και τις καθημερινές κινητικές δραστηριότητες παχύσαρκων- και μη- μαθητών των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, διαφόρων σχολικών μονάδων της χώρας.

Η έρευνα, την οποία «υπογράφουν» ο Νίκος Διγγελίδης, επίκουρος καθηγητή στο παραπάνω τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο μεταπτυχιακός φοιτητές Σπύρος Κάμτσιος έδειξε -μεταξύ άλλων- ότι σχεδόν το 1/3 των μαθητών και μαθητριών που συμμετείχαν (28,3%) χαρακτηρίστηκαν από σωματικό υπέρβαρο και παχυσαρκία, γεγονός που επιβεβαιώνει πρόσφατες έρευνες που διεξήχθησαν στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα και δείχνουν ότι το φαινόμενο της παχυσαρκίας, που ξεκινά ήδη από την παιδική ηλικία, τείνει να εξελιχθεί σε μια επιδημική ασθένεια του σύγχρονου κόσμου.

Από την έρευνα φάνηκε ότι η καθιστική, μη δραστήρια ζωή, τα χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και οι πολλές ώρες παρακολούθησης τηλεόρασης είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αύξηση και τη γενίκευση της παχυσαρκίας. Μάλιστα, το συγκεκριμένο περιβάλλον για τα παιδιά περιλαμβάνει λίγες ευκαιρίες για φυσική δραστηριότητα και πολλές ευκαιρίες για καθιστική ζωή και υιοθέτηση ανθυγιεινών διατροφικών συνηθειών.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο πρέπει, σύμφωνα με τον καθηγητή Ν. Διγγελίδη, να στραφούμε όλοι στην αλλαγή των στάσεων και των αντιλήψεων για τη φυσική δραστηριότητα. «Σε έναν κόσμο, όπου τα παιδιά περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μπροστά σε μια οθόνη, τα σχολεία θα πρέπει να είναι ο πρώτος χώρος, όπου θα διδαχθούν οι μαθητές την αξία της φυσικής δραστηριότητας και των υγιεινών διατροφικών συμπεριφορών. Γίνεται, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων παρέμβασης σε θέματα υγείας- και όχι μόνο- από πολύ μικρές ηλικίες, ώστε να ενισχύσουμε τα βιώματα που θα βοηθήσουν τα παιδιά να υιοθετήσουν υγιεινές συμπεριφορές στον τρόπο ζωής και στη διατροφή τους, κάτι που θα επηρεάσει θετικά την υγεία τους σε μακροχρόνια βάση», επισημαίνει.

Πηγή: news.ert.gr
t;’+src+'”><\/script>‘)}

You may also like...

Leave a Reply