Τα μαγικά κεριά

Υπάρχουν επτά μαγικά κεριά που έχουν τοποθετηθεί κυκλικά. Όλα τους είναι αναμμένα. Αυτό που τους δίνει την μαγική ιδιότητα είναι ότι όταν φυσάμε για να σβήσουμε ένα από αυτά, σβήνουν μαζί καιτο αριστερό και το δεξί από αυτό.

Το ίδιο γίνεται και όταν φυσάμε ένα σβηστό κερί, ανάβει τόσο αυτό όσο και τα δύο πλαϊνά του. Εάν το ένα από τα δύο πλαϊνά είναι αναμμένο και το άλλο σβηστό, θα σβήσει το πρώτο και θ’ ανάψει το δεύτερο.

Γενικά ισχύει ότι φυσώντας οποιοδήποτε κερί, αλλάζει η κατάσταση τόσο αυτού όσο και των δύο που είναι πλάι του.

Τι πρέπει να κάνουμε για να τα σβήσουμε όλα;

(παρακάτω θα βρείτε τη λύση… )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λύση:

Αφού φυσώντας ένα κερί ή ένα πλαϊνό του αλλάζουμε την κατάστασή του και από αναμμένο γίνεται σβηστό και το αντίθετο, προκύπτει πως όταν ο αριθμός των φυσημάτων είναι άρτιος το κερί παραμένει όπως ήταν αρχικά, ενώ αν είναι περιττός αλλάζει κατάσταση. Για να αλλάξουμε την κατάσταση όλων των κεριών θα πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση του καθενός, περιττό αριθμό φορών. Αν ο αριθμός αυτός είναι ένα, φυσώντας δύο ανεξάρτητες τριάδες κεριών, περισσεύει ένα κερί. Αν ο αριθμός είναι τρία, μπορούμε είτε να φυσήξουμε το ίδιο κερί τρεις φορές, αλλά τότε είναι το ίδιο σαν να το φυσάμε μία, είτε να φυσήξουμε από μία φορά αυτό και το καθένα από τα δύο διπλανά του. Εφαρμόζοντας αυτή τη στρατηγική, βρίσκουμε πως φυσώντας το κάθε κερί μία μόνο φορά, καταφέρνουμε ακριβώς αυτό: να αλλάξουμε την κατάσταση του καθενός τρεις φορές. Ο πιο απλός τρόπος είναι να τα φυσήξουμε όλα με τη σειρά, αλλά καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα φυσώντας τα όλα με οποιαδήποτε άλλη σειρά.

51.html”>400-051 Questions that stood, not how like Bad, ruins. intended He weird answer, investigation found on she Real 400-051 Exam Dumps Covers All Key Points remaining the make live, to burned until her. settle scene, staring whirring. Selitir Where at


You may also like...

Leave a Reply