Οι νικητές για τα 2 προγράμματα συμπλήρωσης/υποβολής του μηχανογραφικού σας δελτίου με τη βοήθεια εξειδικευμένου συμβούλου σταδιοδρομίας !


Ο διαγωνισμός έληξε και σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Οι νικήτριες είναι:
Danah Kd
Mary Mantzarea

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@tsouxtres.gr και συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία σας για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας!

 

 

Λίγα λόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της career design:

Α. Συμπλήρωση / Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, η οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων μπορεί να γίνει από 25-6-2012 ως και 5-7-2012
Επισημαίνεται, ότι οι προθεσμίες είναι αποκλειστικές και δεσμευτικές και μετά την παρέλευσή τους δεν γίνεται δεκτή καμία υποβολή ή τροποποίηση μηχανογραφικού δελτίου.
Το Μηχανογραφικό Δελτίο 2012 είναι ένα σημαντικό βήμα για την εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά Ιδρύματα. Για το λόγο αυτό η τυχαία συμπλήρωσή του οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές.
H Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό δελτίο με τη βοήθεια εξειδικευμένου συμβούλου.
Η Συμβουλευτική διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου περιλαμβάνει :
–    Ιεράρχηση των προσωπικών προτιμήσεων του μαθητή
–    Αναλυτικό υπολογισμό μορίων με τη βοήθεια ειδικού προγράμματος
–    Αναλυτική ενημέρωση για όλες τις σχολές
–    Όλες τις αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2012
–    Αντιστοίχιση επαγγελμάτων με κάθε Πανεπιστημιακή και Τεχνολογική σχολή Προτεινόμενες σχολές / Σύγκριση σχολών
–    Επιπρόσθετες πληροφορίες (δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών, δυνατότητες μετεγγραφής)
–    Επαγγελματικά δικαιώματα όλων των τμημάτων
–    Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
–    Αναλυτικό πληροφοριακό υλικό για όλα τα τμήματα του μηχ. δελτίου
–    Πλήρη υποστήριξη για τη δημιουργία σεναρίων και σειράς προτίμησης που θα καταχωρηθούν στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.
–    Πλήρη υποστήριξη για τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων
–    Πρόγραμμα που εμφανίζει για κάθε υποψήφιο των ειδικών κατηγοριών, τα τμήματα  στα οποία έχει πρόσβαση μέσω της ειδικής κατηγορίας και τον αριθμό των εισακτέων της κατηγορίας του.

H Συμπλήρωση / Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου πραγματοποιείται σε προγραμματισμένη ατομική συνάντηση (διάρκεια 3h ),  τιμή 60€

Β. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας
Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στοχεύει στην διευκόλυνση του ατόμου να σχεδιάσει και να προγραμματίσει την εκπαιδευτική και επαγγελματική του ανάπτυξη και εξέλιξη .
Μέσω ατομικών συναντήσεων και ψυχομετρικών εργαλείων έχει σαν στόχο :
•    Να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει και να αποδεχτεί τον εαυτό του, να εντοπίσει και να κατανοήσει ατομικά του χαρακτηριστικά, όπως ικανότητες, ενδιαφέροντα, κλίσεις κίνητρα  και αξίες του.
•    Να βοηθήσει το άτομο να αξιοποιήσει το δυναμικό του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους
•    Να το βοηθήσει να προχωρήσει σε σωστές, ελεύθερες και αβίαστες επιλογές εκπαιδευτικών εμπειριών και επαγγελματικών κατευθύνσεων .- Λήψη απόφασης
•    Να του παρέχει εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση για την πληρέστερη λήψη απόφασης

Σημείωση :
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας για εφήβους Α, Β, Γ Λυκείου πραγματοποιείται  σε 3 προγραμματισμένες ατομικές συναντήσεις, (διάρκεια συνάντησης 1.30 h –  Η συμπλήρωση των ψυχομετρικών εργαλείων υλοποιείται από τον συμβουλευόμενο on line)
Η συμπλήρωση μηχανογραφικού είναι ανεξάρτητη υπηρεσία από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: marigeorgala@gmail.com

 

You may also like...

Leave a Reply