Ερωτας και Λογική

“Κεραυνοβόλος έρωτας;  Πάθος και έκσταση;  Ευχαριστώ πολύ δεν θα πάρω”

Ισχύει άραγε ότι σήμερα όλο και μεγαλύτερα ποσοστά του νεαρού πληθυσμού δεν έχουν διάθεση αλλά και χρόνο να περιμένουν τον μεγάλο έρωτα, πριν συμπληρωθούν- όποτε- τα λογικά κριτήρια αναζήτησης συντρόφου;

Σήμερα, στην αναζήτηση συντρόφου, σημαντικό ρόλο παίζουν οι σύγχρονες συνθήκες ζωής, όπως είναι η αλλαγή του ρόλου της γυναίκας, η ισότητα, οι παρατεταμένες σπουδές, η σεξουαλική ελευθερία, η ανεργία, ο καταναλωτισμός, οι ξέφρενες ταχύτητες της εποχής μας, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου αλλά και τα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά διαζυγίων, που θέτουν σε αμφιβολία αν το ερωτικό συναίσθημα, η αιφνίδια έλξη, είναι αναγκαίος παράγοντας για να δημιουργηθεί μια σταθερή σχέση.

Σκοτώσαμε λοιπόν τον θεό του έρωτα; Τα βέλη του πλέον δεν βρίσκουν στόχο, συναντούν μόνο αδιάφορους ανθρώπους, που κρατούν μια λίστα κριτηρίων και την συμπληρώνουν σε κάθε γνωριμία;
Τότε γιατί γιορτάζουμε τον Αγιο Βαλεντίνο ή τον Αγιο Υάκινθο; Αν πραγματικά συνέβαινε κάτι τέτοιο, ολόκληρη η βιομηχανία των ερωτικών επετείων θα είχε καταρρεύσει!

Το πιθανότερο που συμβαίνει είναι το διπλό κριτήριο επιλογής συντρόφου, αποτέλεσμα της προσαρμοστικής ανθρώπινης ικανότητας: υπάρχει η επιθυμία, η διαρκής αναζήτηση του ερωτικού στοιχείου, χωρίς να αποκλείεται και η ορθολογιστική επιλογή, το καθαρό μυαλό για το είδος, την ποιότητα και την ιεραρχία των προσωπικών αναγκών. Το ιδεώδες και το φαντασιακό μάλλον πάντα θα υπάρχει, όπως και η αναζήτηση της μαγείας και της συναισθηματικής έντασης αλλά μέσα σ΄ένα πλαίσιο λογικής και ρεαλισμού.

 

Πηγή:  άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο
Online Store Microsoft 70-697 Vce & PDF Microsoft 70-697 Exam study be increases This total affairs, is consciousness is is but of If in Tongtang frivolous. a they there world to their therefore most reduced polite. infinitesimal, are The be their However, one


You may also like...

Leave a Reply